Kurs pierwszej pomocy

Zapraszamy na 6-godzinny kurs pierwszej pomocy,
który odbędzie się 21 marca 2015r.
Kurs składa się z wykładów oraz symulacji-ćwiczeń praktycznych.

               SONY DSCDla kogo: dla osób bez wykształcenia medycznego

Podstawa programowa: BLS/AED – wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Maksymalna liczba kursantów: 15 osób

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • przepisy prawne i aspekty psychologiczne
 • ocena bezpieczeństwa własnego, miejsca zdarzenia i poszkodowanego
 • ocena czynności życiowych poszkodowanego
 • wzywanie pomocy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji:

  -utraty przytomności
  -nagłego zatrzymania krążenia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
  -zadławienia
  -urazu (rany, złamania, oparzenia, odmrożenia)
  -krwotoku
  -drgawek, ataku padaczki
  -ataku duszności, astmy oskrzelowej
  -zatrucia
  -bólu w klatce piersiowej
  -udaru
  -hipo/hiperglikemii

 • postępowanie w wypadkach komunikacyjnych – ewakuacja poszkodowanego z samochodu

Cena: 50zł/os

Cena obejmuje:

 • udział w kursie
 • poczęstunek kawowy: kawa, herbata, napoje, ciastka
 • środki do ćwiczeń
 • wyposażenie ochronne
 • uzyskanie Certyfikatu Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy


Zapisy:
tel. 662 136 589
e-mail: hgrbusko@op.pl

Data kursu:
21 marca 2015r.
godzina 9:00

Miejsce zajęć:
Dom Harcerza
ul. Bohaterów Westerplatte 4